We zijn weer los

Na meer dan twee jaar geen optredens door de corona pandemie hebben we een mooi optreden verzorgd in de kerk van Klein Wetsinge, Voor Nicolaas , de hoeder van de kerk, die ons onderdak bood en u Hooggeëerd publiek. Op 22 maart 2022 zijn we nog steeds Alive and Kicking.